Гимназиален етап

 

БЕЛ

Йовка Великова - I ПКС

Красимира Иванова - V ПКС

 

Руски език

Каличка Адамова

 

Английски език

Иглика Кирякова

 

Математика

Илка Василева - II ПКС

Петя Стойчева - II ПКС

 

Информатика и информационни технологии

Галина Златинова - II ПКС

Мария Василева - II ПКС

Даниела Калчева – V ПКС

 

История и цивилизация, свят и личност,
психология и логика, философия, етика и право

Полина Димитрова

Николай Стефанов

 

Физика и астрономия

Тодорка Стефанова

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова - II ПКС

Ани Стоянова

 

Химия и опазване на околната среда

Ани Стоянова

 

География и икономика

Нели Колева

    

     Икономика

                 Добринка Желева

 

    Туризъм

                 Росица Стойчева

 

Физическа култура и спорт

Иван Б. Иванов

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева