Гимназиален етап

БЕЛ

Йовка Великова

Красимира Иванова

 

Руски език

Таня Радева

 

Английски език

Марияна Станчева

 

Математика

Илка Василева

Елена Дросева

 

Информатика и информационни технологии

Галина Златинова

Мария Василева

Даниела Калчева

 

История и цивилизация, свят и личност,
психология и логика, философия, етика и право

Полина Димитрова

Николай Стефанов

 

Физика и астрономия

Станислава Илиева

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова

Нели Колева

 

Химия и опазване на околната среда

Димитричка Бошнакова

 

География и икономика

Нели Колева

 

Физическа култура и спорт

Иван Иванов

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева