Начален етап

Іа - Ем. Тодорова

Іб -  Сн. Янкова

ІІа - В. Илиева

ІІб - Д. Кирилова

ІІв - Т. Доброва

ІІІа Й. Радославова

ІІІб – Ст. Пенчева

ІІІв – Д. Георгиева

ІVаВ. Парашкевова

ІVб – Ем. Петкова

ІVв – Т. Стоева

ІVг – А. Димова


ГЦОУД

Іа - К. Банушева

Іб -  В. Великова

ІІа, ІІб , ІІв - Д. Вълков

ІІІа, ІІІб – Д. Желева

ІІІа, ІІІв – Н. Великова

ІVа, ІVб – С. Хюсеинова

ІVв,ІVг – М. Радева