Прогимназиален етап

БЕЛ

Дияна Янева

Стефка Христова

Пламен Йовчев

Десислава Михайлова

 

Руски език

Десислава Михайлова

Таня Радева

 

Английски език

Марияна Станчева

 

Математика

Мария Христова

Миглена Карчева

Даниела Калчева

 

Информатика и информационни технологии

Даниела Калчева

Галина Златинова

Мария Василева

 

История и цивилизация

Николай Стефанов

 

Физика и астрономия

Станислава Илиева

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова

Нели Колева

 

Химия и опазване на околната среда

Димитричка Бошнакова

 

Човекът и природата

Дойка Христофорова

 

География и икономика

Христина Сотирова

 

Физическа култура и спорт

Лора Илиева

Атанас Атанасов

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева

 

Технологии и предприемачество

Катя Янева

 

ГЦОУД

Va, Vб, Vв -  М. Стефанова