Прогимназиален етап

 

БЕЛ

Стефка Христова

Пламен Йовчев

Дияна Янева

 

Руски език

Десислава Михайлова

 

Английски език

Таня Дечева

Иглика Кирякова

 

Математика

           Красимира Анастасова – V ПКС

Мария Христова

Миглена Карчева

Елена Иванова

 

Информатика и информационни технологии

Красимира Анастасова -V ПКС

Даниела Калчева – V ПКС

Галина Златинова - II ПКС

Мария Василева - II ПКС

 

История и цивилизация

Николай Стефанов

 

Физика и астрономия

Тодорка Стефанова

 

Биология и здравно образование

Димитричка Бошнакова - II ПКС

 

Химия и опазване на околната среда

Ани Стоянова-Петрова

 

      Човекът и природата

Дойка Христофорова

 

География и икономика

Нели Колева

 

 

Физическа култура и спорт

Гергана Авджиева

Атанас Атанасов

 

Музика

Елена Лазарова

 

Изобразително изкуство

Нели Делчева

 

Труд и техника

Катя Янева