Ръководство:

Мария Христова – директор

Дияна Янева – помощник-директор

Радка Йорданова – помощник-директор

Траян Томов – помощник-директор

Педагогически съветник:

Виктория Александрова