Сдружение

 „Училищно настоятелство при СОУ „Васил Левски”
град Долни чифлик”

 

 

Съвет на настоятелите

 

Устав