През учебната 2019/20 г. в СУ “Васил Левски” ще се приемат ученици в 8 клас, профилирано обучение  в следните профили:

  • Природни науки — 1 паралелка с профилиращи предмети:
    • Биология и ЗО
    • Химия и ООС
  • Помощник-възпитател — 1 паралелка с профилиращи предмети:
    • Български език и литература
    • Математика

График на дейностите по приемането на ученици с основно образование в държавни и в общински училища за учебната 2019/2020 г

Заповед РД-07-189/10.04.2018 г.

Заповед РД-07-190/10.04.2018 г.

 

ВАЖНО!

Кандидатите са длъжни да се информират лично за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

ДИПЛЯНКА | ОБЯВА