Прием на ученици в 5 клас за учебната 2019/2020 г.

График на дейностите за прием на учениците в 5 клас

Заповед