Проект „Занимания по интереси“

От втория учебен срок стартира нов проект, обвързан с Наредбата на МОН за приобщаващо образование. В училище ще се организират занимания по интереси в следните направления.

  • Спорт
  • Технологии
  • Математика
  • Природни науки
  • Изкуства и култура
  • Дигитална креативност
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са:

1. Клуб „Моят свят“ – ръководител Снежана Янкова

2. Клуб „Дъга“ – ръководител Дарина Георгиева

3. Клуб „Творческа работилница“ – ръководител Димитричка Кирилова

4. Клуб „Пъстър свят“ – ръководител Виолета Илиева

5. Клуб „Детска работилница“ – ръководител Татяна Добрева

6. Клуб „Аз и компютърът“ – ръководител Добринка Желева

7. Клуб „Арт ателие“ – Ръководител Катя Тодорова

8. Клуб „Майсторани“ – ръководител Стефка Илиева

9. Клуб „Забавна математика“ – ръководител Севим Хюсеинова

10. Клуб „Волейбол“ – ръководител Лора Илиева

11. Клуб „Природата около мен“ – ръководител Ангелина Димова

12. Клуб „Мажоретки“ – ръководител Гергана Авджиева