Be multicultural!

Ученици от СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик работят по eTwinning проект, който носи името „Be multicultural!” или казано по друг начин: „Да станеш мултикултурен гражданин на Европейския съюз!”. Идеята на проекта е да се обсъди значението на думите „култура” и „мултикултура” в съвременния свят и разбирането на младите хора по въпроса. Целта му е учениците да научават повече, да споделят и обменят опит. Обмяната на информация ще доведе до разработването на въпросник, който има за цел да разберете как се чувстват учениците и какво мислят по въпроса: „Какво трябва да се направи, за да се превърнем в мултикултурни граждани на Европа?”
По проекта работят няколко европейски училища. Интересът към мултикултурните въпроси в Европа е голям, затова е и голям броят на участващите училище. Многото училища от различни региони на Европа дава възможността да получиш много различни гледни точки по темата.

Това са училищата, които работят по проекта:
•    Liceul Teoretic "Nichita Stanescu", Romania
•    Celal Yardimci Anadolu Lisesi, Turkey
•    General Secondary School "Vasil Levski", Bulgaria
•    IPSSAR "Paolo Borsellino", Italy
•    Lycée des Métiers Claude Garamont, France
•    Nyborg Gymnasium, Denmark
•    Pentapolis Upper Highschool, Greece
•    II High School Jaworzno, Poland
•    Vocational Lyceum of Ierapetra, Greece
•    Lycée Michelet, France
•    Kaufmannsschule II, Germany

Блог на проекта: http://beamulticulturaleuropean.blogspot.de/

Карта на училищата-партньори по проекта: http://www.flickr.com/photos/43796320@N02/10773487146/

Линк към проекта: http://desktop.etwinning.net/index.cfm

Учениците, работещи по проект „Be multicultural!” получиха от своите партньори поздравителни коледни и новогодишни картички с пожелания за успешна година.

Галерия>>>