Извънкласните дейности – занимания по интереси в СУ „Васил Левски“

Ученици от 9а клас на СУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик работиха по литературен проект за изработка на електронна книга "Христо Ботев - героят на Българското възраждане" с ръководител г-жа Красимира Иванова, старши учител по БЕЛ. С благодарности към проявения от учениците интерес публикуваме на вашето внимание проектната им дейност!