НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ В VІІІ КЛАС!

Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година.